Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání

Projekt je realizován v období 1.1.2012 - 31.12.2014 a je zaměřen na podporu rovných příležitostí žáků, věnuje se jak žákům nadaným, tak žákům ohroženým předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

Aktivita "Rozvíjení nových metod a forem práce s nadanými žáky" je určena žákům 8. a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SŠ Libereckého kraje. Pro nadané žáky probíhají workshopy v těchto oborech: informatika, biologie, chemie, fyzika, technický základ, tvůrčí psaní, rétorika a debatní klub, anglický debatní klub. Cílem je umožnit nadaným žákům rozvoj jejich mimořádných schopností pod vedením zkušených lektorů a zároveň, díky spolupráci s psychologem, jejich rozvoj sociálně-emoční.

V rámci aktivity "Rozvoj poradenstvi, propracování a rozšíření nabídky speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami" pracuje se žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání psycholog formou individuálních i skupinových konzultací. Nedílnou součástí je nabídka doplňkové výuky pro žáky s SPU na každé základní škole v Turnově v těchto oblastech: rozvoj logického myšlení a matematických dovedností, podpora čtenářské gramotnosti a anglický jazyk.

Aktivita "Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání" zahrnuje workshopy a semináře pro pedagogy. Je doplněním a podporou výše uvedených aktivity pro žáky.

:: OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU ::

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz