Nově a jinak v mateřských školách

Cílem projektu je zlepšení a prohloubení kompetencí pedagogických pracovnic a pracovníků mateřských škol v Libereckém kraji. Pro ně je vytvořen systém vzdělávání, jehož základem jsou nové směry a pohledy na osobnost učitele/učitelky v mateřské škole. Důraz je kladen na inovativní metody při práci s individualitou dítěte a na využitelnost nových poznatků v praxi.

První vzdělávací kurzy budou zahájeny v říjnu 2010, další budou pokračovat v průběhu příštích dvou let do května 2012. Všechny kurzy proběhnou minimálně jednou v Turnově a jednou v Liberci.

Díky ucelenému systému vzdělávání získají účastníci nové zdroje inspirace, nadhled a srovnání s již zastaralými pedagogickými stereotypy. Praktické dovednosti zvýší celkově úroveň předškolního vzdělávání v Libereckém kraji. Zapojení zástupci zároveň splní vyhláškou stanovenou podmínku dalšího vzdělávání.

:: OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU ::

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz