Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka

Tento projekt byl již ukončen. Výstupy, které v rámci něho vznikly, jsou volně k dispozici k nekomerčním výukovým účelům.

V rámci udržitelnosti projektu Vám tedy nabízíme následující:

  • metodické materiály a pracovní listy od rodilé mluvčí, které je možné volně stahovat a využívat k výukovým účelům
  • tematické články od rodilé mluvčí, některé doplněné o autentické zvukové nahrávky a metodické listy
  • cizojazyčnou literaturu nejrůznějších žánrů, kterou je možné po dohodě zapůjčit
  • e-learningový kurz pro první ročníky SŠ s množstvím automaticky vyhodnocovaných cvičení a testů
  • CD s kolekcí veškerých metodických materiálů a zvukových nahrávek od rodilé mluvčí pro off-line využití

Podrobnosti ke všem uvedeným výstupům naleznete na oficiálním webu projektu. Případné dotazy prosím směřujte na e-mail kruparova@vctu.cz.

Projekt byl zahájen v říjnu 2009 a je realizován v rámci operační programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Jeho hlavním cílem je podpora zvýšení kvality výuky anglického jazyka na základních a středních školách formou zavádění moderních vyučovacích metod, nácviku klíčových kompetencí a nových výukových činností.

Projekt je zaměřen na žáky turnovských základních a středních škol (3 základní školy a 4 střední školy) a jejich učitele, a to prostřednictvím různých aktivit.

Stěžejní aktivitou projektu je činnost rodilé mluvčí Lisy Powley, která na školách vede hodiny anglického jazyka a ve spolupráci s metodičkou výuky anglického jazyka vytváří sady výukových a metodických materiálů. Na základních školách probíhá výuka formou konverzací v rámci tematických okruhů, na středních školách je výuka směřována na práci s autentickými textovými, zvukovými a obrazovými záznamy z anglických a amerických médií. Všechny vytvářené materiály jsou pro všechny vyučující partnerských škol dostupné na webovém portálu projektu. Kromě toho postupně vzniká na tomto portálu také portfolio studijních materiálů pro samotné žáky.

Další aktivitou je e-learningový kurz angličtiny, který bude spuštěn před prázdninami 2010 a bude určen především pro žáky, kteří ukončili studium na základní škole a chystají se pokračovat ve studiu na střední škole. Kurz má za cíl "vyrovnání" a celkové zvýšení jazykové úrovně absolventů jednotlivých škol a zajištění tak co nejhladšího přechodu na střední školu.

V rámci projektu jsou plánovány také metodické workshopy a specializované kurzy zaměřené na používání moderních výukových prostředků pro učitele anglického jazyka partnerských škol.

Tento projekt je spolufinancovaný Evropským sociální fondem a státním rozpočtem ČR. Všechny aktivity pro žáky i pedagogy jsou v rámci projektu zdarma. Nositelem projektu je Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.


:: VSTUP NA OFICIÁLNÍ PORTÁL PROJEKTU ::

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz