Aktivně a kreativně ve školce

Celkovým cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v Libereckém kraji prostřednictvím jejich průběžného a provázaného vzdělávání. Dílčím cílem je potom jak zvyšování lektorských a mentorských kapacit pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, tak i rozvoj učitelů MŠ v oblasti polytechnické výchovy.

Klíčové aktivity projektu:

  • Individuální podpora pedagogů MŠ v oblasti aktivizujících forem vzdělávání (Logopedická péče, Komunikace s dítětem, Prožitková pedagogika)
  • Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ formou rozvíjení matematických představ a ralizací jednoduchých pokusů (Rozvíjení matematických představ, Elektřina a jednoduché elektrické obvody, magnety, Teplo)
  • Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ formou dílen zaměřených na řemesla a obyčeje v průběhu roku (jedna část zaměřená na roční pranostiky rituály a oslavy, druhá část řemeslnická dílna)
  • Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ formou workshopů zaměřených na tvůrčí činnost při využití různých druhů materiálů (Práce s vlnou ? plstění, využití přírodnin pro tvůrčí činnost, papírové hrátky, textilní hrátky, práce s pedigem, využití odpadního materiálu pro tvůrčí činnost, práce s drátky a korálky)

:: OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU ::

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz