Prevence poruch řeči

 1. Řeč jako základní nástroj lidské komunikace
  • Ontogenetický vývoj řeči
  • Základní anatomicko-fyziologické podmínky
  • Schéma reflexního okruhu
  • Role smyslového vnímání
  • Motorika, propriocepce (vnímání vlastního těla, pravolevá orientace)
 2. Narušená komunikační schopnost a logopedická prevence v MŠ
  • příčiny narušené komunikační schopnosti
  • základní charakteristika narušené komunikační schopnosti
  • specifický přístup učitele k dětem s narušenou komunikační schopností
  • kompetence a praktické aktivity učitele při logopedické prevenci

Absolvent vzdělávacího programu:

 • rozpozná různé druhy poruch řeči dětí předškolního věku
 • využívá dostupné pomůcky, metody a postupy pro prevenci poruch řeči dětí předškolního věku
 • získá praktické dovednosti, které mu pomohou zjistit úroveň schopností a dovedností dětí mateřských škol.

Cílem semináře není naučit pedagogy, jak učit děti číst, psát a mluvit. Jedná se o seznámení účastníky semináře s možnostmi, jak zajistit maximální a harmonický rozvoj schopností dítěte, které jsou nutné pro rozvoj řeči.

Seminář klade důraz na aktivizaci pedagogů, umožnit jim sdílet vlastní zkušenosti a na jejich základě si rozšířit vědomosti o nové možnosti, které je možné při prevenci poruch řeči využít.


 • Rozsah: 6 vyučovacích hodin
 • Typ: neakreditovaný program
 • Lektor: Mgr. Jana Prokešová

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz