Pracovník sociální péče se zaměření na přímou obslužnou péči


Osobně tento kurz považuji za přínos. Poskytl mi možnost a kvalifikační základ pro uplatnění se v oboru zdravotně-sociální péče.

Marie T. - absolventka kurzu

Rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče se zaměřením pro přímou obslužnou péči, který je akreditován MŠMT, probíhal v rámci projektu ESF již dvakrát. Účastníci absolvovali základy psychologie, gerontologii a geriatrii, kurz první pomoci i techniky pečovatelské práce. Průběžně dostávali tištěné materiály k aktuálním tématům, na začátku všichni obdrželi brožuru s informacemi o kurzu i o celém projektu. Součástí rekvalifikace byla také exkurze (včetně prezentace na téma Standardy kvality sociálních služeb) a řízená praxe na pracovišti v zařízeních Zdravotně sociálních služeb v Turnově. Po zvládnutí všech částí kurzu a vykonání závěrečných zkoušek získali úspěšní absolventi osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. I nadále je udržován kontakt s absolventy a spolupráce pokračuje formou poradenství v oblasti pracovního uplatnění. Někteří se díky rekvalifikaci udrželi své stávající pracovní místo, někteří získali pracovní místo ihned po ukončení kurzu. Dalším jsou nabízena nová pracovní místa dle možností a momentální situace na trhu práce. Pokud zaměstnavatel vytvoří nové pracovní místo pro absolventa výše uvedeného kurzu, může využívat příspěvku na mzdové náklady ve výši 60% až do doby ukončení projektu - tj. do srpna 2007.

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz