PhDr. Jana Johnová, Ph.D.


Vzdělání

  • 1982–1986 - UK Praha, Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • 2001–2004 - UK Praha, Pedagogická fakulta, specializační studium výchovného poradenství
  • 2008–2011 - UK Praha, Pedagogická fakulta, doktorské studium
  • 2012 - UK Praha, Pedagogická fakulta, státní rigorózní zkouška

Praxe

  • 1986–2007 učitelka 1. stupně ZŠ (výchovný poradce, koordinátor ŠVP, výuka dramatické výchovy na 2. stupni ZŠ)
  • od r. 2007 TU Liberec, Fakulta pedagogická - odborný asistent (KPV, KPP, CPP)
  • od r. 2010 – členka městského zastupitelstva v obci Český Dub a předsedkyně finanční komise
  • od r. 2005 - lektorská činnost
  • od r. 2010 - odborný garant projektu "Jak správně psát"

Publikační činnost

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz