Pět portfolií – Portfolio pro nerozhodnuté

Vzdělávací program učený pro nadané a pro vědu zapálené žáky 8. – 9. ročníku základní školy, 1. ročníku střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

 • Rozsah programu: 6 workshopů v délce 4 hodiny (2 setkání v období květen–červen 2017, 4 setkání v období září–prosinec 2017)
 • Cena: ZDARMA (žáci si hradí pouze případné individuální náklady na dopravu do místa konání workshopů)
 • Místo konání: Science centrum iQLANDIA Liberec, společnost Mahle Behr Mnichovo Hradiště
 • Kontaktní osoba, přihlášky: Pavla Stará, e-mail: stara@vctu.cz, tel.: 734 570 273

PŘIHLÁSIT SE DO PROGRAMU

Aktuální termíny

 • 25. 10. 2017 (14-18 hod.) - Nanomateriály a jejich využití
 • 8. 11. 2017 (14-18 hod.) - Robotika
 • 29. 11. 2017 (14-18 hod.) – Pokusy z přírodních věd se zapojením tabletů/chytrých telefonů (tzn. Bring your own device)
 • 4. 12. 2017 (14-18 hod.) - Automotive workshop
 • POZOR! Sraz všech účastníků prosincového termínu (Automotive workshop) je ve 12.35 hod. před hlavní halou turnovského vlakového nádraží. Návrat po 17. hodině také na vlakové nádraží.
 • omluvenku na případnou absenci ve škole na konkrétní den Vám předáme před každým workshopem

 • s sebou pití, svačinu a dobrou náladu

Obsah

Automotive workshopy

Práce s řídící jednotkou pro ovládání klimatizace, s reálným motorkem. Žáci se naučí pracovat podle technologického postupu a vyzkouší si ho. Naučí se sestavit kusovník. Potom zkompletují řídící jednotku a provedou kontrolu funkčnosti. Zkusí si číst z výkresové dokumentace a pochopí princip ivládání klapek pomocí ozubených kol.

Nanomateriály a jejich využití

Během programu žáci uvidí praktické ukázky a demonstrace jevů z nanosvěta. Žáci si sami vyrobí nanovlákennou vrstvu na přístroji Nanospinner a seznámí se s obsluhou přístroje Nanospider, který za asistence lektora uvedou do provozu a uvidí, jak se vyrábí nanovlákna v průmyslovém měřítku. Seznámí se s možnosti využití nanomateriálů, převážně nanovláken. Zhlédnou názorné demonstrace vlastností nanomateriálů a jejich využití v běžném životě i vědě. Efekt lotosového květu, reakční povrch, vlastnosti nano-železa, ferrofluid v silném magnetickém poli.

3D technologie

Většina výrobních strojů a zařízení potřebuje k výrobě zadat podobu výrobku v matematických souřadnicích, které si generují z kvalitního 3D modelu. Absolventi, kteří ovládají 3D modelovaní, mají široké uplatnění na trhu práce. Během programu se žáci seznámí se základy modelování s pomocí freeware online softwaru. Rovněž se naučí výsledný model exportovat do matematických souřadnic a následně jej odeslat do 3D tiskárny a vybrané modely si vytisknout. Zároveň se dozvědí o principu aditivního obrábění a seznámí se se stavbou a základním ovládáním 3D tiskárny. Zároveň pro ně budou připraveny aktivity s 3D pery, pomocí nichž budou modelovat podle připravených pracovních listů.

Robotika

Automatizace výrobních procesů, optimalizace jejich programů a zefektivnění výroby jsou úkoly, které veliké výrobní podniky řeší denně. Bohužel poptávka po kvalitních pracovnících, kteří jsou tyto úkoly schopni řešit, zdaleka není pokrytá nabídkou absolventů. Během připraveného programu se studenti seznámí s konstrukcí jednodušších, ale i složitějších mechanismů. Žáci sestaví a naučí se programovat roboty z dostupných robotických stavebnic. Na závěr bude muset robot splnit zadaný úkol.

Pokusy z přírodních věd s využitím tabletů

IT technologie prostupují a ovlivňují celý náš svět a běžný den každého z nás. Ať už přímo, či nepřímo. Mobilní zařízení, jako jsou tablety či chytré telefony mají daleko větší potenciál, než k jakému je během denního režimu využíváme. Propojení IT technologií, chytrých měřících čidel a senzorů telefonu či tabletu s výukou přírodovědných předmětů skrývá veliký potenciál. Zároveň odhalení těchto fcí v telefonu umožní žákům i ve svém volném čase lépe objevovat svět kolem sebe. Žáci se například naučí, jak používat čidla integrované ve svém zařízení, jak se orientovat podle GPS, jak využít akcelerometr k jednoduchým, ale názorným pokusům nebo dokonce jak přeměnit svůj telefon ve výkonný mikroskop. Kromě těchto aktivit budou žáci pracovat se speciálně vyvinutými výukovými aplikacemi, které je badatelskou formou provedou přírodovědnými experimenty, pomocí nichž odhalí např. pachatele fiktivního trestného činu.

Digitální vesmír

Během programu se žáci zúčastní výukového bloku v digitálním planetáriu. Živá projekce známého vesmíru je doplněna o demonstrační experimenty přibližující danou problematiku. Pomocí této specializované projekce, které se v průběhu přizpůsobuje znalostní úrovni žáků, si žáci osvojí představu o rozměrech a vzájemné poloze vesmírných objektů. Na praktických aktivitách budou žákům přiblíženy poměry velikostí planet pomocí moderních softwarových aplikací. Mimo jiné bude žákům představeno technické zázemí planetária, základy práce s digitálním modelem vesmíru a principem tvorby pořadu v planetáriu. Program bude rovněž doplněn o aktivitu, během které si žáci vyrobí funkční model rakety na vodní pohon, na kterém prozkoumají základní parametry ovlivňující letové vlastnosti skutečných raket. Téma vesmíru vede ke zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické obory.

Výstupy

V každém kurzy si žák osvojí kompetence nad rámec RVP ZŠ. Pochopí, které dovednosti a kompetence má rozvíjet, aby byl uplatnitelný na trhu práce v technických oborech. Na každém kurzu bude cílem vyrobit didaktickou pomůcku, se kterou následně realizují experiment.

Lektoři

 • Mgr. Petr Desenský – odborník v oblasti didaktiky přírodovědných předmětů
 • Pavel Saal – pracovník IT a popularizátor technických a přírodovědných předmětů
 • Petr Toman – vedoucí tréninkového centra společnosti Mahle Behr

Projekt je financován z dotace MŠMT, dotačního programu "Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017", č.j. MSMT-23 019/2016-3, evid. č. 0041/7/NAD/2017.


Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz