Pět portfolií – Portfolio budoucího přírodovědce

Vzdělávací program učený pro nadané a pro vědu zapálené žáky 1. – 3. ročníku střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (věk 13–18 let).

 • Rozsah programu: 6 workshopů v délce 4 hodiny (2 setkání v období květen–červen 2017, 4 setkání v období září–prosinec 2017)
 • Cena: ZDARMA (žáci si hradí pouze případné individuální náklady na dopravu do místa konání workshopů)
 • Místo konání: Science centrum iQLANDIA Liberec, Technická univerzita Liberec
 • Kontaktní osoba, přihlášky: Pavla Stará, e-mail: stara@vctu.cz, tel.: 734 570 273

PŘIHLÁSIT SE DO PROGRAMU

Aktuální termíny

 • 3. 10. 2017 (14-18 hod.) - Anorganická chemie
 • 24. 10. 2017 (14-18 hod.) - Mikroskopie v zoologii
 • 7. 11. 2017 (14-18 hod.) - Organická chemie a biochemie
 • 28. 11. 2017 (14-18 hod.) - Mikroskopie v antropologii
 • sraz pro mimoturnovské účastníky vždy v 13.50 hod. před iQLANDIÍ v Liberci (Nitranská 10)
 • sraz pro turnovské účastníky vždy v 13.05 hod. na Terminálu, stanoviště č. 6 (předpokládaný návrat zpět do Turnova v 18.30 hod.)
 • omluvenku na případnou absenci ve škole na konkrétní den Vám předáme před každým workshopem
 • s sebou pití, svačinu a dobrou náladu

Obsah

Mikroorganismy a obecná mikroskopie

V průběhu prvního workshopu se účastníci seznámí se stavbou mikroskopu a funkcemi jeho jednotlivých částí. Seznámí se s různými typy mikroskopů, zjistí, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Prostřednictvím trvalých mikroskopických preparátů získají základní informace z obecné biologie – prohlédnou si prokaryotickou a eukaryotickou buňku, definují základní odlišnosti mezi buňkou rostlinnou a živočišnou. Seznámí se s průběhem mitózy. Dále si prohlédnou zástupce bakterií, které mají pro člověka pozitivní i negativní význam.

Mikroskopie v botanice

Druhý workshop poskytne průřezové informace botanikou. Prostřednictvím trvalých mikroskopických preparátů se účastníci seznámí s různými typy pletiv (pokožka cibule, průduchy na listech) a dále rostlinnými orgány. Zaměříme se především na vegetativní rostlinné orgány - na stavbu kořene, jednotlivé typy bylinných stonků (průřez lodyhou, stvolem a stéblem), princip dřevnatění a stavbu listu.

Z hlediska systematiky rostlin si prohlédneme zástupce nižších rostlin – řasu šroubatku a váleče koulivého. Mechorosty a kapraďorosty zastoupí mech měřík, stavba kapradiny a průřez oddenkem. Z hlediska semenných rostlin se účastníci seznámí s řezem samčí a samičí šišticí a základním rozdílem ve stavbě jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Mikroskopie v zoologii

Tématem třetího workshopu budou trvalé preparáty živočišné říše. Skupina prvoků bude zastoupena trepkou a krásnoočkem, z parazitických prvoků si účastníci prohlédnou například trypanosomu spavičnou. Následující zvolené trvalé preparáty přiblíží účastníkům zástupce nižších živočichů, mezi které patří např. nezmar (zástupce žahavců); ploštěnka, krevnička a tasemnice (zástupce ploštěnců); škrkavka (zástupce hlístů). Další částí bude ukázka preparátu žaber měkkýšů, průřez žížalou (kroužkovci) a perloočka, jako zástupce korýšů. Ze skupiny hmyzu si účastníci budou moci prohlédnout průřez vzdušnicemi, složeným okem, také končetiny hmyzu i jiných členovců.

Mikroskopie v antropologii

V průběhu čtvrtého workshopu se účastníci seznámí se stavbou lidského těla. Jednotlivé soustavy člověka budou zastoupeny trvalými preparáty. Účastníci si prohlédnou stavbu kosti, typy svaloviny (hladkou, příčně pruhovanou a srdeční), průřez tenkým střevem, plícemi a ledvinou. Budou moci porovnat odlišnosti ve stavbě tepny a žíly a seznámit se se složením lidské krve. Mezi další mikroskopické preparáty, pozorované v rámci tohoto setkání, patří průřez koncovým mozkem, páteřní míchou, varletem a vaječníkem, sperma, stavba sítnice oka a chuťových pohárků. Kromě mikroskopických preparátů si účastníci workshopu budou moci změřit klidový i zátěžový tlak a tep a pomocí čidla Vernier povrchovou teplotu a vitální kapacitu plic.

Anorganická chemie

V rámci pátého workshopu si účastníci vyzkouší nejrůznější chemické experimenty z anorganické chemie (např. se naučí správně provádět nejrůznější separační metody, odbarvit červené víno, připraví si oxid uhličitý a pomocí něho zkusí uhasit plamen nebo nafouknout balónek, zjistí a odstraní tvrdost vody, budou se zabývat měřením pH různých látek a také jejich hustotou aj.).

Organická chemie a biochemie

Poslední workshop bude zaměřen především na biochemii. Účastníci budou moci zjistit, ve kterých potravinách se nachází škrob, které potraviny obsahují tuky, jak lze izolovat a denaturovat bílkovinu, rozložit složitý cukr na jednoduchý, které potraviny obsahují vitamin C a jak ho v daných potravinách uchovat, vyzkouší si izolovat DNA z ovoce a zeleniny atd.

Výstupy

V rámci workshopů si účastníci osvojí znalosti, které jsou nad rámec běžné školní výuky. Prohlédnou si zajímavé trvalé preparáty z obecné biologie, botaniky, zoologie a antropologie. Vyzkouší měření s přístroji Vernier. V chemické části workshopů provedou řadu experimentů z anorganické a organické chemie a biochemie. Praktickým výstupem bude „portfolio“ – teoretické informace v písemné podobě, laboratorní protokoly, nákresy a použité prezentace. „portfolio“ – teoretické informace v písemné podobě, laboratorní protokoly, nákresy.

Lektoři

 • RNDr. Lenka Kozlovská – pracovník se zaměřením na přírodní vědy
 • Mgr. Jan Havlíček – pracovník se zaměřením na přírodní vědy
 • Ing. Miroslava Rysová - pracovník výzkumu v oddělení nanotechnologie a informatiky na Technické univerzitě v Liberci

Projekt je financován z dotace MŠMT, dotačního programu "Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017", č.j. MSMT-23 019/2016-3, evid. č. 0041/7/NAD/2017.


Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz