Pět portfolií – Portfolio budoucího medika

Vzdělávací program učený pro nadané a pro vědu zapálené žáky 1. – 3. ročníku střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (věk 13–18 let).

 • Rozsah programu: 6 workshopů v délce 4 hodiny (2 setkání v období květen–červen 2017, 4 setkání v období září–prosinec 2017)
 • Cena: ZDARMA (žáci si hradí pouze případné individuální náklady na dopravu do místa konání workshopů)
 • Místo konání: Science centrum iQLANDIA Liberec, laboratoře Technické univerzity v Liberci
 • Kontaktní osoba, přihlášky: Pavla Stará, e-mail: stara@vctu.cz, tel.: 734 570 273

PLNĚ OBSAZENO

Aktuální termíny

 • 2. 10. 2017 (14-18 hod.) - Mikroskopie, pitva srdce
 • 23. 10. 2017 (14-18 hod.) - Mikroskopie, pitva oka
 • 6. 11. 2017 (14-18 hod.) - Mikroskopie, izolace DNA, podobnost a dokonalost organismů
 • 27. 11. 2017 (14-18 hod.) - Genetika
 • sraz pro mimoturnovské účastníky vždy v 13.50 hod. před iQLANDIÍ v Liberci (Nitranská 10)
 • sraz pro turnovské účastníky vždy v 13.05 hod. na Terminálu, stanoviště č. 6 (předpokládaný návrat zpět do Turnova v 18.30 hod.)
 • omluvenku na případnou absenci ve škole na konkrétní den Vám předáme před každým workshopem
 • s sebou pití, svačinu a dobrou náladu

Obsah

Mikroskopie - kosterní a svalová soustava, kůže, epitely

V průběhu prvního workshopu získají účastníci prostřednictvím zejména trvalých mikroskopických preparátů informace o stavbě kosterní soustavy – pod mikroskopem budou pozorovat stavbu kosti i ostatních pojivových tkání, tedy vaziva a chrupavky. Dále získají informace o svalové soustavě. Prohlédnou si základní typy svaloviny (hladkou, příčně pruhovanou a srdeční) a průřez šlachou. Zajímavými skupinou trvalými preparáty jsou i epitely (např. plochý vícevrstevný epitel, dlaždicový epitel). Poslední skupinou preparátů v rámci prvního workshopu budou ty, které se týkají kůže (stavba kůže, vlas, typy žláz). S kůží souvisí také tělesná teplota. Povrchovou teplotu těla si studenti budou moci změřit pomocí čidla Vernier.

Mikroskopie - nervová a pohlavní soustava

V průběhu druhého workshopu získají účastníci prostřednictvím trvalých mikroskopických preparátů informace o stavbě nervové a pohlavní soustavy. Pod mikroskopem si prohlédnou základní stavební a funkční jednotku nervové soustavy - neuron. Zjistí, jak se nazývají jeho jednotlivé části a jaká je jejich funkce. Dále pohovoří o vzniku a šíření nervového vzruchu (tedy akčního potenciálu). Prohlédnou si také stavbu koncového mozku, mozečku, příčný řez nervem a páteřní míchou. Prostřednictvím trvalých preparátů si studenti prohlédnou průřez varletem, vaječníkem, složení spermatu, chromozómy, rýhování vajíčka a embryo myši.

Pitva srdce, mikroskopie

Třetí workshop bude zaměřen na stavbu a funkci cévní soustavy. V úvodní části proběhne pitva prasečího srdce, kde si účastníci vypreparují jeho jednotlivé části. Získají informace o základním průběhu velkého a malého krevního oběhu, které se stavbou srdce přímo souvisejí. Dále bude následovat mikroskopická část workshopu. Díky trvalým preparátům si studenti prohlédnou rozdíl ve stavbě tepny a žíly a složení lidské krve. Na závěr proběhne měření krevního tlaku a tepu – jeho klidová hodnota i zátěžový test.

Pitva oka, mikroskopie

Tématem čtvrtého workshopu budou smysly člověka. V úvodu proběhne základní rozdělení lidských smyslů, podle typu podnětů, které vnímají. Dále proběhne demonstační pitva hovězího oka. Studenti si prohlédnou jeho základní části a pohovoří o jejich funkcích. Poté si pod mikroskopem prohlédnou trvalý preparát oční sítnice. V závěrečné části workshopu se účastníci budou zabývat optickými klamy – jejich rozdělením a konkrétními příklady.

Mikroskopie - dýchací, trávicí a vylučovací soustava, izolace DNA, podobnost a dokonalost organismů

Pátý workshop se bude zabývat dýchací soustavou – účastníci si prostřednictvím trvalých mikroskopických preparátů prohlédnou stavbu plic. Pomocí čidla Vernier si změří svoji vitální kapacitu plic, kterou si nejprve teoreticky vypočítají a následně porovnají. Dále studenti získají informace o vylučovací soustavě – zejména o její základní stavební a funkční jednotce, kterou je nefron. Pod mikroskopem si také budou moci prohlédnout stavbu ledviny. Poslední soustavou, kterou se budou účastníci na pátém workshopu zabývat, je soustava trávicí. Bude nás zajímat zejména stavba funkce tenkého střeva a jater.

Dále proběhne izolace vlastní DNA z odumřelých buněk sliznice dutiny ústní a diskuse o podobnosti a vyspělosti organismů.

Genetika

Poslední workshop navazuje na izolaci DNA (5. workshop) a týká se dědičnosti a proměnlivosti organismů. Prostřednictvím modelu se účastníci seznámí se stavbou DNA, stavbou a jednotlivými typy chromozómů. Dalším úzce souvisejícím tématem bude ústřední dogma molekulární biologie a její souvislost s retroviry. Podstatnou část workshopu bude tvořit výklad Mendelových zákonů dědičnosti a proměnlivosti organismů a dědičnost závislá na pohlaví potomků. Teorie bude doplněna praktickými příklady.
V závěru workshopu si studenti prohlédnou trvalý preparát Drosophily (její mutantní formy), která je velmi důležitým organismem z hlediska genetických výzkumů.

Výstupy

V rámci workshopů si studenti osvojí spoustu znalostí, které jsou nad rámec běžné výuky biologie na středních školách. Prohlédnou si zajímavé trvalé preparáty, které se týkají nejrůznějších soustav lidského těla a získají základní znalost dědičnosti organismů. Praktickým výstupem bude „portfolio“ – teoretické informace v písemné podobě, laboratorní protokoly, nákresy a použité prezentace.

Lektoři

 • RNDr. Lenka Kozlovská – pracovník se zaměřením na přírodní vědy
 • Ing. Miroslava Rysová – pracovník výzkumu v oddělení nanotechnologie a informatiky na Technické univerzitě v Liberci

Projekt je financován z dotace MŠMT, dotačního programu "Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017", č.j. MSMT-23 019/2016-3, evid. č. 0041/7/NAD/2017.


Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz