Otvíráme dveře do světa vědy - Nanotechnologie, kybernetika, robotika, vesmír

Vzdělávací program učený pro nadané a pro vědu zapálené žáky 8. a 9. tříd základní školy.

 • Rozsah programu: 6 workshopů v délce 3–4 hodiny (3 setkání v období duben–květen 2016, 3 setkání v období říjen–listopad 2016)
 • Cena: ZDARMA (žáci si hradí pouze individuální náklady na dopravu do Liberce a zpět)
 • Místo konání: Science centrum iQLANDIA Liberec
 • Aktuální termíny:
  • 21. 4. 2016 (14.00-17.00 hod.)
  • 28. 4. 2016 (14.00–17.00 hod.)
  • 15. 5. 2016 (10.00–14.00 hod.)
  • termíny podzimních 3 setkání budou upřesněny později
 • Organizace:
  • žáci z Turnova - 21. a 28. 4. sraz ve 13.00 hod. před turnovským vlakovým nádražím, 15. 5. sraz v 8.30 hod. před turnovským vlakovým nádražím
  • ostatní žáci - 21. a 28. 4. sraz v 13.55 hod. před hlavním vchodem iQLANDIE, 15. 5. sraz v 9.45 hod. před hlavním vchodem do iQLANDIE
  • s sebou finanční hotovost na jízdné do Liberce a zpět, svačinu
 • Kontaktní osoba, přihlášky: Pavla Stará, e-mail: stara@vctu.cz, tel.: 734 570 273

PŘIHLÁSIT SE DO PROGRAMU


Obsah

Nanotechnologie a svět pod mikroskopem

Digitální mikroskopie

Pozorování USB mikroskopem, výroba mikroskopu z mobilu. Výroba stojánku na mobilní telefon s přidanou spojnou čočkou pro pozorování malých předmětů (rýhy na mincích, struktura pletenin a tkanin, listů (např. cibule), zkoumání jednoduchých živočichů (buchanky) a hmyzu.

Profesionální mikroskopie

 • Pozorování připravených preparátů pod profesionálním mikroskopem, práce s pracovním listem, hádání vzorků bez popisků. Příprava profesionálních preparátů pro pozorování věcí kolem nás (např. kapka vody z kaluže, vzorek vody z Jizery, Liberecké přehrady, lidský vlas, zvířecí srst, umělá krev apod…), barvení vzorků, pořizování fotodokumentace, digitální práce s fotografiemi z mikroskopu – pomocí software na tabletu měření vzdáleností a vyhodnocování snímků. Zkoumání vzorků pomocí profesionální stereolupy.

Výzkum na TUL a moderní technologie

 • Představení práce výzkumných pracovníků na TUL, představení expozice TUL, samostatná práce s exponáty = řešení badatelských úloh v pracovních listech. Demonstrace Meissnerova efektu, demonstrace supravodivosti a kvantové levitace, a principu vysokorychlostního supravodivého vlaku, přenos zvuku pomocí světelného paprsku, výroba aparatury na měření tloušťky lidského vlasu pomocí difrakce laseru, znázornění zvuku pomocí hořícího plynu.

Nanomateriály a jejich využití

 • Praktické ukázky a demonstrace jevů z nanosvěta. Žáci si sami vyrobí nanovlákennou vrstvu na přístroji Nanospinner, demonstrace principu průmyslové výroby nanovláken technologií Nanospider, možnosti využití nanovláken, Názorné demonstrace vlastností nanomateriálů a jejich využití v běžném životě i vědě. Efekt lotosového květu, reakční povrch, vlastnosti nano-železa, ferrofluid v silném magnetickém poli.

Výstupy a jejich využití

Žáci se naučí, jako pozorovat svět kolem sebe jinak, než pouhým zrakem. Získají zkušenosti a osvojí si dovednosti v přípravě vlastních vzorků a práce s mikroskopem. Seznámí se s moderními technologiemi a nanomateriály, což je silný motivační prvek pro studium přírodovědných oborů v budoucnosti, kde je silný nedostatek absolventů.

Lektoři

 • Mgr. Petr Desenský – učitel matematiky a fyziky pro základní a střední školy. Věnuje se popularizaci přírodních věd v SC iQPARK a iQLANDIA přes pět let. V současné době působí jako vedoucí metodik v SC iQLANDIA, kde se věnuje vývoji a výzkumu didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů a interaktivních exponátů.

 • Mgr. Petr Jelínek - absolvent vysoké školy chemicko-technologické, student post graduálního studia. Zaměřen na anorganickou a organickou chemie. Přes rok pracuje s dětmi v SC iQLANDIA kde se úspěšně věnuje popularizaci přírodních věd a podílí se na vývoji a výzkumu nových programů pro žáky základních a středních škol.

Vesmírný workshop

 • Vesmír a sluneční soustava - samostatné řešení problémových úloh na interaktivních exponátech, vyplnění pracovního listu. Základy práce ve freeware programech Stellárium a Celestia na noteboocích, řešení jednoduchých úloh z astronomie

 • Výroba rakety na vodní pohon
 • Pozorování vesmíru na živo a pomocí mobilního softwaru pro tablety
 • Denní pozorování Slunce ve spolupráci s klubem astronomů Liberecka a hvězdárny Turnov

 • Speciální projekce v planetáriu
 • Projekce vzdělávacího autorského fulldome pořadu a planetě Zemi v planetáriu v iQLANDII s kombinací pokusů popisujících základní astrofyzikální jevy, živě komentovaná prohlídka aktuální noční oblohy se základy hvězdné orientace. Práce s moderním, dostupným softwarem – pohyb hvězd, hvězdná orientace apod.

Výstupy a jejich využití

Vesmírný workshop seznámí žáky s vesmírnými tělesy z blízkého vesmíru, jejich vzájemnou polohou a soustavností. Na praktických aktivitách budou žákům přiblíženy poměry velikostí planet pomocí moderních softwarových aplikací či vlastnoručně vyrobených modelech. Workshop doplňuje vesmírná navigace a základy pozorování kosmu. Téma vesmíru vede ke zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické obory.

Lektoři

 • Bc. Luděk Grabec – Absolvent FP TUL v oboru geografie. V současné době pracuje jako odborný lektor v science centru iQLANDIA a jako lektor planetária, kde vede, vymýšlí a programuje nové pořady v planetárium pro školy i veřejnost.

 • Pavel Saal - vědecký multigénius, popularizátor a demonstrátor. Přes čtyři roky popularizuje fyziku při práci odborného lektora v science centru iQLANDIA. Vede programy pro školní skupiny a veřejnost a podílí se na jejich přípravě.

Robotika, kybernetika a řízené systémy

 • Stavba robotů lego mindstorm ve skupinách. Zapojování interaktivních čidel a pohonných jednotek. Základy programování robotů, naprogramování jednoduchého programu na notebooku pro robota a odzkoušení jeho funkčnosti.

 • Soutěž s roboty - ovládání vlastních robotů, plnění soutěžních úkolů, olympiáda robotů.
  Moderní trendy v technice – praktické ukázky práce robotického ramene, tisk na 3D tiskárně

Výstupy a jejich využití

Žáci se seznámí se základními principy programování a získají nové poznatky z oblasti informačních technologií. Během aktivit si žáci prověří manuální zručnost stejně jako prostorovou představivost, týmovou práci a řízení projektového záměru. Využití tématu interaktivních robotů má silný motivační efekt pro studium IT oborů, které se řadí mezi ty nejprogresivnější v dnešní době.

Lektoři

 • Jaroslav Králíček - Odborný lektor v science centru iQLANDIA. Vede programy pro školní skupiny a veřejnost a podílí se na jejich přípravě. V oboru má dvouroční praxi.

 • Martin Novák – Odborný lektor v science centru iQLANDIA. Vede programy pro školní skupiny a veřejnost a podílí se na jejich přípravě. V oboru má dvouroční praxi.


Projekt je financován z dotace MŠMT, dotačního programu "Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016", č.j. MSMT - 29 229/2015-4.


Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz