T-CENTRUM – Otvíráme dveře do světa vědy

Exkluzivní programy pro nadané a pro vědu zapálené žáky ZŠ a SŠ zdarma!

Projekt navazuje na systematickou práci s nadanými žáky v rámci T-Centra a rozšiřuje jejich možnosti, protože se mohou setkat s nejnovějšími technologickými novinkami a seznámit se s aktuálním vědeckým výzkumem. Zároveň doplňuje a rozšiřuje kompetence žáků nad rámec školních vzdělávacích programů a využívá k tomu zájmové a volnočasové aktivity. Využívá potenciál kognitivního nadání žáků a stimuluje rozvoj jejich tvořivosti.

V rámci projektu je žákům 8. a 9. tříd ZŠ nabízen program Nanotechnologie, kybernetika, robotika, vesmír. Studentům středních škol potom 2 programy Světlo – fenomén současnosti a Multimédia.

Všechny programy jsou zdarma a budou realizovány ve dvou blocích – první část v průběhu dubna a května 2016, druhá část potom v říjnu a listopadu 2016. Podrobnější informace o jednotlivých programech najdete pod odkazy níže.


Projekt je financován z dotace MŠMT, dotačního programu "Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016", č.j. MSMT - 29 229/2015-4.

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz