Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme vzdělávací program, který splňuje všechna kritéria výzvy. Je rozdělen na 5 hlavních částí: sebereflexe, kooperace, komunikační dovednosti, řešení problému a prevence syndromu vyhoření.

Intenzivní vzdělávací program je určen k dalšímu rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání. Budete se věnovat tématům, které Vám pomohou nejen v pedagogické činnosti, ale i v běžném životě.

Co se naučíte, jak kurz probíhá

Sebepoznání a sebereflexe

Získáte možnost hlubšího sebepoznání prostřednictvím testů a mapování vlastní osobnosti. Odhalíte stránky, které mohou vést k prosperitě, přijetí vlastní osobnosti i zdravé sebedůvěře. Dostanete prostor vytvořit si vlastní sebeobraz a prožitkovým cvičením i praktickým nácvikem budete rozvíjet vlastní emoční intelekt.

Spolupráce a protipředsudkové jednání

Vlastní sebepoznání a zdravá sebedůvěra vede k usnadnění spolupráce, k přijetí zodpovědnosti za vývoj a kvalitu našich vztahů. Prostřednictvím her a aktivit z oblasti komunikace si osvojíte metody přístupu k dětem v MŠ i ke svému okolí.

Komunikační dovednosti

S využitím dramatizace budete rozvíjet komunikační dovednosti, schopnost naslouchání, asertivní jednání, poskytování zpětné vazby, zvládání kritiky, ale i schopnost říkat NE.

Řešení problému

Dostanete prostor odhalit vlastní nefunkční postupy při řešení problému, osvojíte si metody formulace problému, tvořivého řešení problému nebo efektivní stanovení cílů.

Prevence syndromu vyhoření

Projdete mechanismy působení stresu v syndromu vyhoření, zásady psychohygieny i zdroje klidu. Prakticky vyzkoušíte metody kontroly nad stresem (progresivní relaxace, cvičení na kontrolu dechu) a dále získáte konkrétní tipy jak předcházet syndromu vyhoření.


  • Rozsah: 16 vyučovacích hodin (2 setkání po 8 hodinách)
  • Typ: program akreditovaný MŠMT
  • Lektor: Mgr. Hana Drahoňovská
  • Cena: 3.000 Kč
  • Aktuální termíny:


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.

Obrázková CAPTCHA
Opište znaky z obrázku.


Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz