Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme vzdělávací program, který splňuje všechna kritéria výzvy. Je rozdělen na 5 hlavních částí: sebereflexe, kooperace, komunikační dovednosti, řešení problému a prevence syndromu vyhoření.

Intenzivní vzdělávací program je určen k dalšímu rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání. Budete se věnovat tématům, které Vám pomohou nejen v pedagogické činnosti, ale i v běžném životě.

Co se naučíte, jak kurz probíhá

Sebepoznání a sebereflexe

Získáte možnost hlubšího sebepoznání prostřednictvím testů a mapování vlastní osobnosti. Odhalíte stránky, které mohou vést k prosperitě, přijetí vlastní osobnosti i zdravé sebedůvěře. Dostanete prostor vytvořit si vlastní sebeobraz a prožitkovým cvičením i praktickým nácvikem budete rozvíjet vlastní emoční intelekt.

Spolupráce a protipředsudkové jednání

Vlastní sebepoznání a zdravá sebedůvěra vede k usnadnění spolupráce, k přijetí zodpovědnosti za vývoj a kvalitu našich vztahů. Prostřednictvím her a aktivit z oblasti komunikace si osvojíte metody přístupu k dětem v MŠ i ke svému okolí.

Komunikační dovednosti

S využitím dramatizace budete rozvíjet komunikační dovednosti, schopnost naslouchání, asertivní jednání, poskytování zpětné vazby, zvládání kritiky, ale i schopnost říkat NE.

Řešení problému

Dostanete prostor odhalit vlastní nefunkční postupy při řešení problému, osvojíte si metody formulace problému, tvořivého řešení problému nebo efektivní stanovení cílů.

Prevence syndromu vyhoření

Projdete mechanismy působení stresu v syndromu vyhoření, zásady psychohygieny i zdroje klidu. Prakticky vyzkoušíte metody kontroly nad stresem (progresivní relaxace, cvičení na kontrolu dechu) a dále získáte konkrétní tipy jak předcházet syndromu vyhoření.