Osobní asistent pro handicapované dospělé a seniory


"Kurz hodnotím velice kladně, dal mi nové teoretické znalosti i praktické dovednosti i mnohé podněty k hlubšímu zamyšlení a poznala jsem i nové zajímavé lidi, lektory i spolužáky. A závěrem, na základě tohoto kurzu jsem dostala i zajímavou nabídku do nového zaměstnání."

Mirka C. - absolventka kurzu

Rekvalifikační kurz Osobní asistent pro handicapované dospělé a seniory, který je akreditován MŠMT, byl zahájen 2. 11. 2005 a trval do března 2006. Vzhledem k velkému zájmu o výše uvedený kurz bylo přijato 16 účastníků (oproti 12 plánovaným).

Všichni účastníci absolvovali základy psychologie, ekonomicko-právní minimum, základy výpočetní techniky, kurz první pomoci i techniky asistenčních služeb. Účastníci dostávali průběžně tištěné materiály k aktuálním tématům, na začátku všichni obdrželi brožuru s informacemi o kurzu i o celém projektu. Součástí rekvalifikace byla také řízená praxe na pracovišti - v zařízeních Zdravotně sociálních služeb v Turnově a ve Fokusu.

Po zvládnutí všech částí kurzu a vykonání závěrečných zkoušek získali úspěšní absolventi osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. I nadále je udržován kontakt s absolventy a spolupráce pokračuje formou poradenství v oblasti pracovního uplatnění.

Někteří absolventi získali nové pracovní místo ihned po ukončení kurzu, dalším jsou nabízena nová pracovní místa dle možností a momentální situace na trhu práce.

Pokud zaměstnavatel vytvoří nové pracovní místo pro absolventa výše uvedeného kurzu, může využívat příspěvku na mzdové náklady ve výši 60% až do doby ukončení projektu - tj. do srpna 2007.

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz