Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

O vzdělávacím centru...

Vzdělávací centrum Turnov jako obecně prospěšná společnost bylo založeno Městem Turnov a turnovskými středními školami. Je akreditovaným školicím střediskem Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání. Nabízí jazykové a odborné kurzy, zájmové kurzy, odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělávání v oblasti ICT, jazyků, psychologie, managementu, komunikace a účetnictví, rekvalifikační kurzy a programy Univerzity třetího věku. Je nositelem a realizátorem vlastních projektů a spolupracuje na mezinárodních projektech celoživotního vzdělávání.

VCT, o.p.s. bylo zapsáno do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové 9. února 2004. V témže měsíci zahájila společnost svou činnost nabídkou kurzů pro jarní semestr 2004.

Správa společnosti
ředitelka společnosti: PaedDr. Jaroslava Dudková
zástupce ředitelky, správce IT: Mgr. Jan Voňavka
projektová manažerka: Ing. Lenka Krupařová
projektová manažerka: Mgr. Tereza Prevužňáková
organizační manažerka: Mgr. Alena Jandíková
účetní, administrativa: Pavla Stará

Správní rada společnosti
předseda: PhDr. Hana Maierová
členové: Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Miroslav Vávra, Mgr. Lenka Nováková, Dr. Jindřich Houžvička, MBA, Mgr. Petra Houšková

Dozorčí rada společnosti
předseda: Mgr. Jana Svobodová
členové: Mgr. Martina Marková, Ing. Jana Rulcová

Poradní sbor
členové: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Milena Lednejová, Mgr. Jaromír Frič, Mgr. Michal Loukota, Ing. Martina Drahoňovská, Mgr. Ivo Filip