Mimořádně nadané dítě

Intelektovému rozvoji se v současné době věnuje méně pozornosti, nicméně právě předškolní věk je z hlediska fyziologie mozku přímo stvořený pro cílený rozvoj rozumových funkcí. Kurz je připraven se záměrem podpořit vytváření příznivých podmínek k integraci žáků mimořádně nadaných v běžných mateřských školách v souvislosti s trendem školní integrace a v souladu se současnými standardy národního kurikula základních škol v ČR.

Každý pedagog v MŠ se snaží vyrovnat s měnícími se nároky na kvalitu výuky v souvislosti s kurikulární reformou představovanou především nově zavedenými rámcovými vzdělávacími programy. V souladu s RVP PV bude učitelům MŠ představen systém práce s nadanými dětmi, možnost rozvíjení rozumových schopností nenásilnou formou představením nejnovějších her, pomůcek a metodických pracovních listů pro výuku. Učitelé se naučí tyto pomůcky prakticky využívat, adaptovat a vytvářet si materiály vlastní.


  • Rozsah: 6 vyučovacích hodin
  • Typ: neakreditovaný program
  • Lektor: PhDr. Jitka Fořtíková

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz