Mgr. Stanislava Emmerlingová


Vzdělání

 • Pedagogická fakulta v Hradci Králové, učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Další vzdělávání

 • 1986 - Kurz reedukace dyslexie a ostatních specifických poruch učení pro dyslektické asistentky, Okresní pedagogické středisko Semily.
 • 1993–94 - Soustava seminářů dramatické výchovy, PC VPP Praha.
 • 1994 - Seminář: Schullspiel in der Grundschule, Dillingen, BRD, Institut pro další vzdělávání učitelů v Bavorsku.
 • 1995 - Seminář: Parciální insuficience perceptivní eficience (DOV), Praha.
 • 1996 - Seminář: Reedukace grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku.
 • 1997 - Kurz: Test dynamické praxe, Dr. Míka, Eteria, Praha.
 • 1995–1998 - Rozšiřující studium speciální pedagogiky, TU Liberec.
 • 2007 - Certifikované školení AAMET : Techniky emocionálního uvolnění (dále EFT) 1. a 2. stupně.
 • 2008 - Certifikované školení AAMET - Techniky emocionálního uvolnění (dále EFT) 3. stupně.
 • 2008 - Certifikovaný seminář AAMET - Vážná a chronická onemocnění
 • 2008 - Certifikovaný seminář AAMET - Family Issues – rodinná terapie a řešení LMD
 • 2009 - Certifikovaný seminář AAMET – Matrix Reimprinting – trauma a jeho následky
 • 2010 - Certifikovaný seminář AAMET – Traumata v prenatálním a perinatálním období a jejich následky v psychickém vývoji a emocionálním prožívání jedince.

Odborná praxe

 • 1973–76 - Výchovný pracovník ODPM Jablonec n. N.
 • 1976–85 - Vychovatelka školní družiny
 • 1985–90 - Učitelka prvního stupně základní školy, dva roky z toho ve speciální třídě pro dyslektické děti
 • 1990–91 - Učitelka ZVŠ Turnov
 • 1991–94 - Učitelka ZŠ Turnov
 • 1994–95 - Učitelka ZVŠ Turnov
 • 1995–96 - Speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně v Semilech, (předtím 7 let externí zaměstnanec této PPP)
 • 1994–1998 - Externí vyučující Technické univerzitě Liberec - RVD, obor dramatická výchova
 • 1996–1998 - Externí vyučující TU Liberec, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychologie, obor: specifické poruchy učení
 • od r. 1996 - Privátní speciální pedagožka a lektorka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Publikační činnost

 • Emmerlingová, S.: Když dětem nejde čtení. Portál Praha, 1., 2., 3. díl
 • Pomůcky pro reedukaci specifických poruch učení: Obrázkové číslice
 • Pomůcky pro reedukaci specifických poruch učení: Tabulka I, II pro děti s poruchou pravopisu.
 • odborné články v tisku

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz