Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Mgr. Jan Voňavka

  • vystudoval učitelství matematiky a informatiky pro střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové
  • vystudoval vzdělávací program Distanční minimum pro tutory v distančním vzdělávání při Univerzitě Palackého v Olomouci a celou řadu rozšiřujících kurzů v oblasti informatiky a pedagogiky
  • vyučuje matematiku a informatiku na Střední zdravotnické škole v Turnově, kde působí též jako správce sítě a koordinátor ICT
  • od roku 2004 působí jako lektor a odborný garant počítačových kurzů na VCT
  • zájmy: hudba (zvláště ta jazzová), vodní turistika, via ferrata, počítačová, audio a video technika