Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Mgr. et Bc. Lenka Křížová

  • absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura – dějepis
  • absolventka vzdělávací program Učitelství na FF UK v Praze
  • absolventka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví
  • průvodkyně, učitelka, bibliografická činnost, pracovnice Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., spolupracovnice Městského muzea v Mnichově Hradišti, pedagožka na Gymnáziu Turnov
  • od roku 2007 je učitelkou českého jazyka ve společnosti Petr Husar - Zkoušky nanečisto
  • pravidelně jezdí na sportovně zaměřené dětské letní tábory jako oddílová či programová vedoucí