Skip to main content
NOVĚ A JINAK V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

O projektu

Cílem projektu je zlepšení a prohloubení kompetencí pedagogických pracovnic a pracovníků mateřských škol v Libereckém kraji. Pro ně je vytvořen systém vzdělávání, jehož základem jsou nové směry a pohledy na osobnost učitele/učitelky v mateřské škole. Důraz je kladen na inovativní metody při práci s individualitou dítěte a na využitelnost nových poznatků v praxi.

První vzdělávací kurzy budou zahájeny v říjnu 2010, další budou pokračovat v průběhu příštích dvou let do května 2012. Všechny kurzy proběhnou minimálně jednou v Turnově a jednou v Liberci.

Díky ucelenému systému vzdělávání získají účastníci nové zdroje inspirace, nadhled a srovnání s již zastaralými pedagogickými stereotypy. Praktické dovednosti zvýší celkově úroveň předškolního vzdělávání v Libereckém kraji. Zapojení zástupci zároveň splní vyhláškou stanovenou podmínku dalšího vzdělávání.

Cílová skupina

Projekt je zaměřen na pedagogické pracovnice a pracovníky mateřských škol v celém Libereckém kraji. Plánovaný počet podpořených osob za celé období projektu je 384.

Pro lepší dostupnost budou jednotlivé kurzy a semináře probíhat v Turnově a Liberci, některé i v Semilech a České Lípě. Pozvánky a přihlášky na jednotlivé semináře budou v předstihu rozesílány prostřednictvím e-mailu do všech mateřských škol v Libereckém kraji.TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR