Skip to main content
NOVĚ A JINAK V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Materiály ke stažení

Jako jeden z výstupů projektu byla vytvořena publikace "Nově a jinak v mateřských školách". Jedná se o soubor metodických materiálů a pracovních listů k následujícím oblastem.

 1. Zlepšení práce s individualitou dítěte
  • materiály z kurzu Respektovat a být respektován
 2. Prožitková pedagogika a rozvoj tvořivosti dětí
  • materiály ze semináře Upevňování motorických návyků na základě pohybových her
  • materiály ze semináře Vyjadřování pocitů, dojmů a prožitků pomocí dramatizace
  • materiály ze semináře Výtvarné techniky rozvíjející kreativitu dětí
 3. Rozvoj komunikačních dovedností u dětí
  • materiály ze semináře Prevence poruch řeči
 4. Předškolní aktivity
  • pracovní listy ze semináře Mimořádně nadané dítě v MŠ
  • pracovní listy ze semináře Grafomotorika pro předškolní děti
 5. Využití IT při tvorbě metodických listů a projektů
  • metodické materiály z kurzu Tvorba multimediálních opor - zvukové nahrávky
   a videonahrávky


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR