Skip to main content
NOVĚ A JINAK V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Projetové aktivity

Zlepšení práce s individualitou dítěte - prohloubení kompetence pedagogicko-organizační

 • Respektovat a být respektován
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

Prožitková pedagogika a rozvoj tvořivosti dětí - prohloubení kompetence projektivní tvořivosti

 • Výtvarné techniky rozvíjející kreativitu u dětí
 • Utváření vztahu k hudbě u dětí
 • Upevňování motorických návyků na základě pohybových her
 • Vyjadřování pocitů, dojmů a prožitků pomocí dramatizace

Rozvoj komunikačních dovedností u dětí - prohloubení komunikační kompetence

 • Prevence poruch řeči
 • Dyslexie v předškolním věku
 • Komunikace s dítětem předškolního věku

Předškolní aktivity - prohloubení poradenské a diagnostické kompetence

 • Mimořádně nadané dítě - jeho charakteristické projevy a možné problémy v předškolním a mladším školním věku
 • Grafomotorika pro předškolní děti

Využití IT při tvorbě metodických listů a projektů - prohloubení kompetence v oblasti IT technologií

 • Tvorba pracovních listů
 • Tvorba multimediálních opor - audio nahrávky
 • Tvorba multimediálních opor - video nahrávky
 • Tvorba multimediálních opor - multimediální prezentace


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR