Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 • Rozsah: 150 hodin
 • Typ: akreditovaný kvalifikační kurz
 • Cena: 8.200 Kč za účastníka
 • Obsah:
  Teoretická příprava

  • Standardy kvality sociálních služeb
  • Komunikace
  • Úvod do psychologie, psychopatologie
  • Somatologie
  • Základy ochrany zdraví
  • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
  • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
  • Sociálněprávní minimum
  • Metody sociální práce
  • Základy péče o nemocné
  • Základy hygieny
  • Chronická infekční onemocnění
  • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky
  • Základy pedagogiky volného času
  • Prevence týrání a zneužívání osob
  • Základy výuky péče o domácnost
  • Krizová intervence
  • Úvod do problematiky zdravotního postižení

  Praktická příprava

  • Exkurze ve vybraném sociálním zařízení
  • Řízená praxe na pracovišti

PŘIHLÁSIT SE DO KURZU