Firemní vzdělávání - Kurzy pro průmysl

 • TPM - totálně produktivní údržba
  • Úvod - proč TPM (zlepšení kvality výrobků, pracovních podmínek a zamezení ztrát)
  • Měřící kritéria (GEFF, TRS, OEE)
  • Uplatňované modely TPM v automotive, cíle programu TPM
  • Plán čištění stroje, záznam o provádění TPM, Příklady zavádění TPM ve výrobních procesech.
  • Značení zjištěných závad, audit systému, skupinový model, Metoda 5S, Zvyšování efektivity strojů
 • 5S (výroba, kanceláře)
  • Přehled 5 pilíře - základní vysvětlení a seznámení se s metodou, podklady pro zavádění 5S, auditové formuláře
  • Seznámení se s prostředím pro zavádění 5S
  • Nutná pravidla KAIZEN
  • Konkrétní popis a vysvětlení kroků 5S utřídit, uspořádat, udržovat, určit pravidla, upevňovat a neustále zlepšovat - SORT, SET, SHINE, STANDARDIZE, SUSTAIN
  • Přínosy pro zaměstnance i vedení společnosti
 • Výkresová/technická dokumentace
  • Úvod, seznámení s obsahem a cílem semináře, provedení technických výkresů (druhy výkresů, formáty, druhy čar, měřítka zobrazení...)
  • Základní pravidla zobrazování (pravoúhlé promítání, pravidla zobrazování)
  • Pravidla kótování a tolerování rozměrů, předepisování struktury povrchu (základní pravidla kótování, zapisování mezních odchylek rozměrů, zapisování geometrických tolerancí, předepisování jakosti povrchu, stavu hran)
  • Pravidla zobrazování a kótování strojních součástí (rotační plochy, rovinné plochy, normalizované prvky, ozubená kola, pružiny, svařované spoje, lepené a slisované stroje)
  • Praktická cvičení
 • Pneumatika - řídící systémy (teorie)
  • Bezpečnost práce, fyzikální vlastnosti, výroba a úprava tlakového vzduchu, Pneumatika jako samostatný obor, využití pneumatiky v různých oblastech
  • Rozvaděče, úpravné jed. vzduchu a pneumatické motory, pneumatické obvody a okruhy, základní pneumatická schémata, Logické prvky, vákuum
  • Ventily, snímače tlaku, pneumatické součásti ve firmě
 • Hydraulika (teorie)
  • Hydraulika jako samostatný obor; využití hydrauliky v různých oblastech; tlaková kapalina - silové a ovládací medium, jeho vlastnosti a nezbytná čistota, fyzikální jednotky používané v hydraulice; funkce a principy činnosti zákl. hydraulických prvků
  • Značky a symboly používané v hydraulice; Hydraulické obvody a okruhy, základní schémata hydrauliky
  • Praktická část - hydraulické symboly, prvky a obvody, technická dokumentace
 • SMED - standardizace a zrychlování přestaveb strojů a zařízení
  • Smed a výrobní systém, metodika
  • Záznam z přestavby a zpětná vazba
  • Praktická část - výroba
  • Rozbor přestavby z videa
 • FMEA
  • základní informace o metodice
  • trénink na příkladech FMEA z výrobních společností
 • 4stupňová metoda - Jak správně předat informace při zaškolení nových zaměstnanců
  • Představení školení , jak bude probíhat den, zjištění očekávání, cíl a motivace
  • 4 stupňová metoda - možnosti využití této metody (přestavby), Lektorův projekt - ukázat na jednoduché činnosti jak správně použít tuto metodu
  • Rychlá akce - nauč lektora něco podle vysvětlované metody (dva účastníci cca 30 min)
  • Opakování + zhodnocení první části dne
  • Pracovní návod - jak správně použít pracovní návod společně se 4 stupňovou metodou (Kontrolujte dle PN, otázky k PN, poznámky k PN)
  • Osobní projekt (dva účastníci)
 • Personalistika v praxi

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz