Literatura k zapůjčení

VCT disponuje poměrně rozsáhlou knihovnou s desítkami titulů, především z odborné oblasti. Tato literatura je samozřejmě k dispozici i všem lektorů. Máte-li zájem o vypůjčení nekterého titulu z níže uvedené nabídky, kontaktujte organizační manažerku Mgr. Alenu Jandíkovou, která vám vybrané tituly zapůjčí a dojedná případné podrobnosti výpůjčky.

Angličtina (anglicky nebo dvojjazyčně psané knihy)

 • ATKINSON, Rowan - Mr. Bean in Town (elementary)
 • BARRIE, J. M. - Peter Pan
 • BLACK, Sheila - Stargate (pre-intermediate)
 • BRONTE, Emily - Wuthering Heights
 • BYRNE, Donn - Five One-Act Plays (pre-intermediate)
 • CHRISTIE, Agatha - Best Detective Stories (advanced full text)
 • CHRISTIE, Agatha - Death on the Nile (upper-intermediate)
 • CHRISTIE, Agatha - Elephants Can Remember
 • CHRISTIE, Agatha - Hercule Poirot´s Christmas
 • CHRISTIE, Agatha - Poirot Investigates
 • CHRISTIE, Agatha - The Case of the discontented Husband (dvojjazyčná literatura)
 • CHRISTIE, Agatha - The Unexpected Guest
 • COLLINS, Anne - British Life (pre-intermediate)
 • DAHL, Roahl - Matilda (pre-intermediate)
 • DEFOE, Daniel - Robinson Crusoe (elementary)
 • DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine - The Little Prince
 • DICKENS, Charles - David Copperfield
 • DICKENS, Charles - Great Expectations (upper-intermediate)
 • DICKENS, Charles - The Christmas Books
 • DOYLE, Arthur Conan - The Adventures of Sherlock Holmes
 • DOYLE, Arthur Conan - Three Cases of Sherlock Holmes (dvojjazyčná literatura)
 • FIELDING, Helen - Bridget Jones´s Diary
 • GARLAND, Alex - The Beach (advanced)
 • GILCHRIST, Cherry - Princess Diana (elementary)
 • HAŠEK, Jaroslav - The Good Soldie Švejk
 • HUGO, Victor - Les Misérables
 • JEROME, K. Jerome - Three men in a boat
 • KOLEKTIV AUTORŮ - Festival and Food (elementary)
 • MELVILLE, Herman - Moby Dick (elementary)
 • PASCAL, Francine - Sweet Valley High (elementary)
 • POE, Edgar Allan - The Pit and the Pendulum (dvojjazyčná literatura)
 • RODRIGUEZ, K. S. - Major Meltdown (elementary)
 • SHAKESPEARE, William - Romeo and Juliet (pre-intermediate)
 • SHELLEY, Mary - Frankenstein
 • SHIPTON, Paul - The Beatles (pre-intermediate)
 • SHIPTON, Vickey - London (elementary)
 • STEVENSON, Robert Louis - The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (dvojjazyčná literatura)
 • STOCKTON, Sally M. - Robin Hood (elementary)
 • STOKER, Bram - Dracula
 • TOLKIEN, J. R. R. - The Lord of the Rings
 • TWAIN, Mark - The Adventures of Hackleberry Finn
 • TWAIN, Mark - The Adventure of Tom Sawyer
 • WILDE, Oscar - The Happy Prince and Other Stories
 • WILDE, Oscar - The Happy Prince and Other Tales (dvojjazyčná literatura)

Etika

 • Lékařská etika - H. Haškovcová
 • Manuálek o etice - H. Haškovcová
 • Zdravotnická etika od A do Z
 • Lékařská etika - Kořenek
 • Etika pro pomáhající profese

Sociální oblast

 • Lidský vztah jako součást profese
 • Slovník sociální práce - O. Matoušek
 • Práce s emocemi pro pomáhající profese - K. Hájek
 • Psychopatologie pro pomáhající profese - M. Vágnerová
 • Supervize - kazuistiky - A. Šimek
 • Krizová intervence
 • Demence - H. Buijssen
 • Agrese u lidí s mentální retardací a autismem - Čadilová, Jůn, Thorová a kol.
 • Integrativní speciální pedagogika - M. Vítková
 • Speciální pedagogika - J. Slowík
 • Problematické situace v péči o seniory - M. Venglářová
 • Autistické myšlení - P. Vermeulen
 • Poradenství pro pozůstalé - N. Šatenková
 • Výkladový ošetřovatelský slovník - kolektiv autorů
 • Paliativní péče - A. O'Connor
 • Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb

Psychologie

 • Psychologie zdraví - J. Křivohlavý
 • Psychologický slovník - P. Hartl, H. Hartlová
 • Psychologie osobnosti - M. Nakonečný
 • Cesta životem - P. Říčan
 • Psychologie a pedagogika I - M. Rozsypalová, V. Čechová, A. Mellanová)
 • Psychologie a pedagogika II - V Čechová, A. Neklanová, H. Kučerová)
 • Psychologická diagnostika dospělých - M. Svoboda
 • Poradenská psychologie pro děti a mládež - Pešová, Šamalík
 • Dětská klinická psychologie - Říčan, Krejčířová a kol.
 • Manažerská psychologie - Mikuláštík
 • Testy osobnosti - T. Novák
 • Obsedantně kompulzivní porucha a jak se jí bránit - J. Praško
 • Vybrané kapitoly z psychologie a medicíny - L. Minibergerová, J. Dušek

Komunikace, stres

 • Umění úspěšné komunikace - A. v. Kanitz
 • Jak uspět u přijímacího pohovoru - M. Lorenz
 • Umění jednat s lidmi 2 - J. Štěpaník
 • Umění prezentace - C. Nolke
 • Jak se asertivně prosadit - R. Honzák, V. Novotná
 • Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti - J. Praško
 • Jak spolu komunikujeme? - F.Schulz v. T.
 • Lektorské finty - J. Šoferová
 • Asertivitou proti stresu - J. Praško, H. Prašková
 • Sebepoznání, sebeřízení a stres - J. Plamínek

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz