Jazykové kurzy

V obasti jazykového vzdělávání Vám nabízíme kurzy 7 světových jazyků v nejrůznějších úrovních pokročilosti. U některých jazyků nabízíme kurzy pro pokročilé zájemce s rodilými mluvčími či vysoce specializované kurzy zaměřené na rozvoj specifických jazykových kompetencí.

 • obecná angličtina (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí, konverzace, konverzace s rodilým mluvčím)
 • příprava na First Certificate
 • intenzivní prázdninové kurzy
 • letní tábory s angličtinou (pro děti)
 • obchodní angličtina
 • odborná a oborová angličtina (technická angličtina, pro automobilový průmysl, pro řízení lidských zdrojů a další)

 • Německý jazyk (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí, konverzace, intenzivní kurzy)
 • Španělský jazyk (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí, konverzace s rodilou mluvčí, intenzivní kurzy)
 • Francouzský jazyk (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí, intenzivní kurzy)
 • Italský jazyk (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí)
 • Ruský jazyk (s rodilou mluvčí, všechny úrovně)
 • Čínský jazyk (začátečníci, mírně pokročilí)

U kurzů angličtiny Vám nabízíme zdarma vstupní rozřazovací test, který spolehlivě určí, který kurz nejlépe odpovídá Vašim dosavadním jazykových znalostem a schopnostem. Na konci semestru pak můžete za mírný poplatek absolvovat výstupní test jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce a získat odpovídající osvědčení.

U všech jazykových kurzů je samozřejmostí možnost centrálního objednání potřebných učebnic a dalších studijních materiálů bez nutnosti jejich individuálního shánění.

Podrobnosti o jednotlivých jazykových kurzech naleznete na příslušných dílčích stránkách (viz nabídka vlevo).

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz