Jak rozvíjet čtenářskou pregramotnost a grafomotoriku

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme akreditovaný kurz, který zcela splňuje podmínky výzvy. Je zaměřen na aktuální problematiku v oblasti čtenářské pregramotnosti, včetně rozvoje grafomotoriky, pozorného naslouchání nebo motivace dětí předškolního věku při práci s literárním textem.

Vzdělávací kurz je určen k dalšímu rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání. Program se věnuje cílenému rozvoji grafomotoriky, pozorného naslouchání a podpoře zájmu o literaturu.

Co se naučíte, jak kurz probíhá

V jednotlivých částech výuky projdete od postupů k osvojení základních hygienických návyků jako základu kreslení a psaní, přes konkrétní metodické postupy, které pomohou při rozvoji grafomotoriky dětí od 3 do 6 let.

Objevíte další možnosti k motivaci a vedení dětí při práci s literárním dílem, pohádkou. Získáte novou zásobu průpravných her pro rozvoj smyslového vnímání a další praktické aktivity. Díky zážitkovým metodám a workshopům v kurzu vyzkoušíte propojení literární a dramatické výchovy.

V průběhu kurzu dostanete prostor k diskuzi o problémech, se kterými se v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti setkáváte.


  • Rozsah: 8 vyučovacích hodin
  • Typ: program akreditovaný MŠMT
  • Lektor: PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
  • Cena: 1.800 Kč
  • Aktuální termíny:


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.

Obrázková CAPTCHA
Opište znaky z obrázku.


Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz