Jaký byl English Camp - letní "příměstský" tábor s angličtinou?

English camp pro děti, který letos prvně připravilo Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., byl nečekaně kreativní a měl kladné ohlasy. Pětidenní tábor se konal v termínu od 9. do 13. srpna v Rovensku pod Troskami a zúčastnilo se ho celkem 16 dětí ve věku od 8 do 15 let.

Cílem tohoto letního tábora bylo posílit komunikační dovednosti dětí v anglickém jazyce a vyplnit jejich prázdninový volný čas smysluplným způsobem prostřednictvím různých aktivit.

Každodenní dopolední výuka anglického jazyka probíhala ve čtyřčlenných skupinkách na různá témata (clothes&shopping, travelling, food aj.). Studijní skupinky vedli rodilí mluvčí Lisa a Nick z Velké Británie ve spolupráci s českými lektorkami Lenkou a Terezou. Úroveň byla přizpůsobena dětem. Během celého týdne se lektoři střídali tak, aby se vždy minimálně jednou dostal každý do úzkého kontaktu s rodilým mluvčím, avšak i mimo výuku se během dne mluvilo převážně pouze v angličtině.

Odpolední program byl volnějšího rázu - Soutěžilo se formou skupinových her v angličtině; hrálo se frisbee, badminton a nejoblíbenější přehazovaná. Počasí nám přálo, a tak všichni uvítali i koupání v bazénu. Děti také měly možnost vyzkoušet si základy kung-fu, tvorbu indiánských koleček tzv. "dreamcatchers", nabarvit si táborové hrníčky a trička, připravit divadelní hru, zatancovat si tanec "Waka-Waka" a navlékat korálky různých barev pro sebe i své blízké. Aktivit bylo opravdu mnoho a dny utíkaly jako voda. Děti odjížděly z English campu spokojené, s novými dojmy a kamarády.

Závěrem snad jen velké díky lektorům a všem prima dětem. Ti všichni přispěli k tomu, aby tento camp byl nezapomenutelným, jedinečným, pestrým letním týdnem, na který budeme rádi vzpomínat.

See you next year!

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz