E-learning

E-learning je moderní a rychle se rozvíjející formou výuky, která je stále častěji využívána v rámci prezenčního i distančního vzdělávání na všech typech škol i v dalších vzdělávacích zařízeních. Jedná se o propracovaný systém počítačové podpory vzdělávání. Díky internetovým technologiím mají studenti přístup ke studijním materiálům, testovacím nástrojům a celému svému studijnímu portfoliu kdykoli a odkudkoli na světě. Právě díky této časové i prostorové flexibilitě nachází e-learning velké uplatnění především v oblasti celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Vzdělávací centrum Turnov se zapojilo do e-learningových programů v roce 2005. V současné době má vybudované kvalitní zázemí pro realizaci distančních e-learningových kurzů včetně odborně proškolených tutorů pro oblasti výuky cizích jazyků a informačních a komunikačních technologií. Samotná výuka je realizována na e-learningové platformě Moodle.

E-learningové kurzy jsou vhodné především pro zájemce, jimž vysoké pracovní vytížení, rodinné povinnosti, zaměstnání ve směnných provozech, zhoršená dopravní dostupnost či jiné podobné důvody znemožňují účast v běžných prezenčních kurzech.

Větší část kurzu probíhá formou řízeného samostudia, kdy účastník získává prostřednictvím internetového studijního systému studijní materiály, zpracovává průběžné domácí úkoly či testy a s tutorem kurzu komunikuje výhradně elektronickou formou. Součástí každého e-learningového kurzu jsou také tzv. tutoriály - prezenční setkání všech účastníků s tutorem kurzu, které slouží především k hodnocení průběhu studia, řešení případných problémů a realizaci výukových metod, které není možno provést distančně. U běžných kurzů jsou tato setkání zpravidla tři - na začátku studia, v jeho přibližné polovině a závěrečný tutoriál, jehož součástí může být také závěrečná zkouška.

Studium e-learningovou formou nevyžaduje žádné speciální znalosti či dovednosti. Podmínkou je pouze základní znalost práce s počítačem a internetem (např. prohlížení internetových stránek, napsání e-mailu apod.), přístup na internet a chuť a vůle studovat.

Pro potřeby firemního vzdělávání nabízíme možnost komplexní spolupráce při návrhu, přípravě i vlastní realizaci e-learningových nebo kombinovaných kurzů.


Aktuální nabídka e-learningových kurzů

Vstup do on-line studijního prostředí

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz