Excel - dotazník

Dotazník obsahuje celkem 13 sekcí (témat). V každé sekci zvolte, jak danou problematiku potřebujete a jak ji aktuálně ovládáte. Do pole "Jiné" můžete případně uvést krátký komentář vlastními slovy. Dotazník slouží výhradně k orientačnímu zjištění potřeb účastníků kurzů VCT a data nejsou nikde publikována.

Pro Vaši identifikaci a zařazení do skupiny podle potřeb zadejte prosím své příjmení.

1) Formáty čísel, data a času

Správné nastavení a používání číselných formátů v buňkách, také formáty data a času. Příklad: dovedu udělat docházkový lístek s položkami "příchod" / "odchod" a spočítat počet odpracovaných hodin (ve formátu h:m).

2) Statistické funkce

Používání funkce SUMA, POČET, PRŮMĚR, případně POČET2, AVERAGEA.

3) Zaokrouhlování

Používání funkce ZAOKROUHLIT, ZAOKR.NAHORU a ZAOKR.DOLŮ, případně ROUNDUP, ROUNDDOWN, CEILING

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz