Další projekty

Vzdělávací centrum Turnov spolupracuje i na dalších projektech:

S Krakonošem u počítače

V regionu Krkonoš a Podkrkonoší bude v následujících letech realizován projekt s poetickým názvem ?S Krakonošem u počítače?, který byl schválen v rámci 2. kola Programu Iniciativy Společenství EQUAL pro užší výběr s příslibem získání grantu z Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V projektech zahrnutých do rozvojového programu EQUAL jsou uplatňovány principy rozvojového partnerství, inovativních postupů, společného rozhodování všech zapojených partnerů, mezinárodní spolupráce, rovného přístupu žen a mužů i mainstreamingové aktivity. Jde o projekty experimentálního charakteru, jejichž hlavním úkolem je odzkoušet inovativní metody řešení existujících problémů. Projekt ?S Krakonošem u počítače? je zaměřen na problematiku vzdělávání venkovských obyvatel s cílem nabídnout lidem z hůře dostupných lokalit příležitost ke zvýšení kvalifikace a získání základních dovedností nezbytných pro plnohodnotný život v moderní společnosti. Občanům, kteří nemají rovné příležitosti následného vzdělávání bude v rámci tohoto projektu nabídnuta příležitost bezplatně a přímo v místě bydliště navštěvovat vzdělávací kurzy v oblasti výpočetní techniky, informatiky, kurzy cizích jazyků, školení pro malé a střední podnikatele (daňové předpisy, účetnictví či legislativní rámec podnikání), ale i řada dalších vzdělávacích modulů, o které tito občané projeví zájem a které se ukáží ve světle aktuální situace regionálního trhu práce jako potřebné a žádoucí. Projekt by měl přispět ke snižování nerovností na trhu práce, odstraňování diskriminací vybraných skupin populace a zvyšování kvalifikace.

Myšlenka se zrodila na jaře roku 2004 na Úřadu práce v Semilech. Na realizaci projektových aktivit se partnersky podílí vzdělávací organizace VCT Turnov, ISŠ Vysoké nad Jizerou, RS Semily a SOUL Harrachov a obecní zastupitelstva vybraných obcí, mediální a politickou podporu přislíbil Liberecký krajský úřad, Euroregion NISA a KRNAP, spolupráci na bázi expertíz a poradenství pak AIVD Praha a MPSV ČR.

Europa mit Methode!

Ein internationales Bildungsprojekt - gefördert von der Europäischen Kommission
Die Vermittlung des Themas "Europa" steckt in der Sackgasse. Die Beteiligung an Wahlen zum Europäischen Parlament erreicht nicht einmal mehr 50%, Vortragsveranstaltungen bleiben leer: "EUropa" kommt bei vielen Menschen nicht mehr an.
Das Projekt "Europa - mit Methode!" hat zum Ziel, innovative Methoden für die politische Erwachsenenbildung u.a. für schwer zugängliche Zielgruppen zu schaffen, die bisher kaum mit dem Thema "Europa" zu erreichen waren, wie "sozial benachteiligte Menschen" (z.B. junge Arbeitslose oder Obdachlose). Außerdem will das Projekt Bürgerninnen und Bürger erreichen, die in ihrem ländlichen Wohnraum (vor allem in Grenzgebieten) eine "Multiplikatorfunktion" haben und andere für das Thema "Europa" begeistern können.
Dazu haben sich Einrichtungen der Erwachsenenbildung (Volkshochschulen) und der Obdachlosenhilfe in Polen, Tschechien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland in einem Projekt zusammengeschlossen, das von der Europäischen Kommission aus mehreren Hundert Vorschlägen ausgewählt wurde. Das Projekt wird vom Bonner Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V. (IIZ/DVV) koordiniert. Praktiker aus der Bildungsarbeit werden zusammen mit den ausgewählten Zielgruppen ansprechende Zugänge zur europapolitischen Bildungsarbeit erarbeiten, wie z.B.

"Europa auf der Straße": Straßentheater zum Thema Europa für und mit Obdachlosen und sozial Ausgegrenzten,

"Europa meine Chance": Fortbildungsseminare zur europäischen Interkulturalität für junge Arbeitslose,

"Multi-Europa": Ausbildungskurse für "Europa-Coaches" ,die mit lokalen "Multiplikatoren" und Entscheidungsträgern, wie Unternehmern und Verwaltungsangestellten, arbeiten und

"Schluss mit Schlussstrich": Ansätze zu einer gemeinsamen Aufarbeitung der Geschichte (Kriegsschuld und Vertreibung) in ländlichen, grenznahen Randgebieten, an der sich Jüngere ebenso wie Zeitzeugen beteiligen.

Die Zielgruppen, ihre Ideen, Erfahrungen und Erwartungen werden in den Ablauf des Projekts aktiv mit einbezogen. Im Herbst 2006 veröffentlichen die Projektpartner eine CD-ROM, auf der die neuen Ansätze für eine ansprechende europapolitische Bildung präsentiert werden. Die CD-ROM, die in fünf Sprachen erscheint, kann anschließend in Einrichtungen der Erwachsenenbildung, aber auch in Schulen in ganz Europa genutzt werden. Drei europäische Internet-Portale (darunter das größte Europa-Internet-Portal www.euractiv.com) begleiten "Europa - mit Methode!" medial und unterstützen eine sinnvolle Öffentlichkeitsarbeit für das Thema "innovative Zugänge zu NEUropa".

PRVO - projekt rozvoje venkovských oblastí - vzdělávání mladých podnikatelů

Projekt PRVO je financován nadací Unidea, a probíhá od jara 2005 do jara 2007 ve venkovských oblastech Frýdlantska a Turnovska.

Cíle projektu:

 • Podpora schopností sebezaměstnávání mladých lidí ve venkovských oblastech Libereckého kraje zlepšováním jejich podnikatelských dovedností.

 • Pomoc mladým podnikatelům zahájit a provozovat jejich podnikatelské aktivity nabídkou profesionálních poradenských služeb a následné péče (osobní poradenství v oblasti účetnictví, daní, marketingu, přístupu k půjčkám apod.).
  úspěšní mladí podnikatelé následně svými aktivitami přispějí k trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí.

Aktivity projektu:

 • Spolupráce s Vidieckou organizáciou pre komunitné aktivity - VOKA - Banská Bystrica: studijní cesty českých manažerů projektu do VOKy s cílem seznámit se s metodou jejich práce, manažeři VOKA zajistí konzultace projektu v Libereckém kraji
  Příprava a provedení podnikatelských motivačních kursů v délce tří dnů (každý pro 20 účastníků, celkem 8 kurzů, tedy 160 účastníků). Účastníci kurzu se seznámí se základní legislativou potřebnou pro začátek podnikání, seznámí se s úspěšným podnikatelským plánem a jeho realizací v praxi. Účastníci obdrží manuál.

 • Příprava a provedení profesionálních podnikatelských kursů s akreditací MŠMT (každý pro 15 účastníků, celkem 8 kurzů, tedy 120 účastníků). V kurzu se účastníci seznámí s legislativou ČR týkající se podnikání, možnostmi podpory podnikání ze strany státu, EU, bank aj., osvojí si základní komunikační schopnosti potřebné pro jednání s lidmi, seznámí se základy marketingu, vedení financí podniku. Výstupem kurzu pak je zpracování rekvalifikačního plánu pod vedením zkušeného odborníka. Účastníci obdrží manuál.

 • Příprava a provedení semináře na téma "Sociální ekonomie a sociální podnikání" ve venkovských oblastech.

 • Následná péče pro 20 nejaktivnějších a nejúspěšnějších účastníků podnikatelských kursů:

  • vyhledání a zaškolení úspěšných podnikatelů, kteří budou vést začínající mladé podnikatele jako osobní poradci

  • zajištění profesionálního poradenství za dotované ceny nebo zdarma (přístup k půjčkám, konzultování podnikatelských plánů, marketing, účetnictví, daňové poradenství).

  • ve druhém roce trvání projektu organizování peer-learningové skupiny - výměna informací a zkušeností mezi účastníky programu, začínajícími podnikateli.

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz