Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Celostní přístup k řešení lehkých mozkových dysfunkcí aneb co víme a nevíme o ADHD

Cílem tohoto semináře, který je určen především pro učitele mateřských a základních škol a speciální pedagogy, je seznámení s posledními poznatky o příčinách vzniku lehkých mozkových dysfunkcí se zaměřením na syndrom ADHD. Věnovat se budeme následujícím tématům:

  • Vymezení termínu Lehká mozková dysfunkce, ADHD, ADD, ADH
  • Nástin příčin ADHD z hlediska morfologického, neuroanatomického, neurofyziologického a psychosociálního
  • Primární a sekundární prevence vzniku LMD, význam prekoncepční péče
  • Predikce vzniku LMD dle odchylek v pohybovém vývoji v prvním roce života dítětě
  • Možnosti reedukace LMD z hlediska příčin vzniku (Kleplová, Míka, Sindelárová, Biebl, Bubeníčková)


  • Rozsah: 6 vyučovacích hodin
  • Typ: neakreditovaný seminář
  • Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová

AKTUÁLNÍ TERMÍNY