Automotive workshopy

Co je to?

 • celkem 20 hodin workshopů pro žáky 7. - 9. tříd ZŠ zaměřený na techniku a speciálně automobilový průmysl
 • cílem je podrobně seznámit žáky s výrobními procesy v odvětví automotive a probudit v nich hlusší zájem o tuto oblast
 • projekt připravilo Vzdělávací centrum Turnov spolu s předními výrobci automobilových komponent v regionu a dalšími partnery

Co Vás čeká?

 • celkem 20 hodin, z toho 2 sobotní dopoledne v tréninkovém centru DP Work, s.r.o. v Bakově nad Jizerou a 6 dvouhodinových setkání v pátek odpoledne ve Vzdělávacím centru Turnov
 • seznámení s celým procesem výroby automobilových součástek od prvotního návrhu, přes zpracování technické dokumentace, vlastní výrobu až po logistiku
 • spousta přednášek, praktických cvičení a exkurzí do různých částí výrobních závodů
 • to vše pod vedením odborníků z praxe

Co očekáváme od Vás a kolik celý program stojí?

 • program je určen pouze pro žáky 7. - 9. tříd - očekáváme tedy příslušnost k této cílové skupině
 • zájem o techniku, auta a vše, co k tomu patří
 • chuť učit se novým věcem a rozkrývat nová tajemství
 • ochotu aktivně spolupracovat a zapojit se do připravených aktivit
 • celý program je zcela zdarma - finančně je zajištěn společností ŠKODA AUTO a.s., předními regionálními výrobci automobilových komponent a dalšími partnery, jejichž snahou je podpořit zájem o technické obory a přivést tak do budoucna do tohoto odvětví a svých moderních závodů mladé šikovné odborníky

Jak bude program probíhat?

 • workshopy zahájíme společným setkáním v pátek 23. září 2016 v 15.00 hod. ve Vzdělávacím centru v Turnově
 • termíny dalších setkání včetně těch sobotních "výjezdních" budou upřesněny později
 • další setkání v Turnově proběhnou v pátky 30. 9., 7. 10., 14. 10., 21. 10. a 4. 11. 2016, zakončení pak v pátek 11. 11. 2016
 • "výjezdní" setkání jsou naplánována na soboty 8. 10., 22. 10. 2016
 • páteční setkání vždy od 15.00 do 16.30 hod., sobotní exkurze od 8.30 do 12.00 hod.

Ve šk. roce 2017/18 se neotevírá


Tento běh byl finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Co se bude při workshopech probírat?

 • Historie výroby aut / historie automotive

  Zde se zmiňujeme o prvopočátcích výroby automobilů. Kdo je považován za objevitele automobilu. Jak vznikal parní stroj a jak vznikal elektromobil. Kde se objevil název automobil.

 • Laurin a Klement/Skoda

  Kdo a čím byli pánové Laurin a Klement, co vynalezli a čím se zabývali. Kdy dostali licenci na výrobu motorů a jaké motory to byly. Kde se vzal název Škoda. Jaká auta se vyráběla po vstupu LK do Škodových závodů.

 • Ford

  Co je to Ford, a co se zde poprvé objevilo. Kdo to byl pan Henry Ford. Proč právě Ford dominoval v 20 letech americkému automobilovému trhu. Ford Motor Company jako americká nadnárodní korporace.

 • Toyota

  Kde a kým byla založena automobilka Toyota. Kdo byl pan Toyoda a v jakém městě vyrobil svůj první automobil. Proč se dnes právě od Toyoty ostatní závody na výrobu aut a komponentů učí jak správně a za jakých podmínek vyrábět.

 • Dacia

  Proč právě Dacia. Dacia jako moderní vůz, průkopník mezi rychle se rozvíjejícími automobilkami. Jak si tato původně rumunská automobilka společně s francouzským Renaultem stojí na trhu a jsou silně konkurenceschopní.

 • Z čeho se skládá auto

  V této kapitole se podíváme do vnitra osobních automobilů. Kolik a jaké součástky jezdí v autech. Jaké máme výrobce součástek a i osobních aut v ČR, EU a dále ve světě. K tématu navštívíme i některé výrobce součástek a komponentů do aut.

 • Jak udržet správnou výrobu

  Vysvětlíme si pojmy pro to, aby se výrobci byli schopni udržet na trhu. Jak a za jakých podmínek vyrobíme kvalitní výrobek. Proč se právě u tématu správné výroby obracíme opět na Toyotu.

 • Co je to štíhlá výroba

  Kdo jako první přišel se štíhlou výrobou. Pro pochopení štíhlé výroby si zahrajeme hry, které se používají při náborech a zaškolování nově nastupujících zaměstnanců do výrobních firem.

 • Co je to TPM

  TPM jako zkratka metody pro správné využití údržby ve výrobní firmě. Ukážeme si co TPM přináší ve firmách na výrobu klimatizačních jednotek, zapalovacích svíček nebo tmelů do osobních a nákladních aut. Proč by se každý zaměstnanec měl zapojit do programu TPM. Ukázka, toho, že TPM používáme i v normálním civilním životě.

 • Co je to 5S

  Co nám 5S přináší. Kde všude můžeme tuto metodu uplatnit. Ukážeme si jak lze udělat pořádek a čistotu na pracovišti nebo doma v garáži, v kuchyni nebo na zahradě. Kdo metodu vyvinul a z kolika kroků se skládá.

 • Proč chceme umět vyrábět více komponentů na jednom stroji

  V tomto tématu se dotkneme metody SMED, toto je metoda pro správné nastavení a provedení přestaveb na strojích a zařízeních. Jak vypadá efektivní změna modelu. Kolik pracovníků je vhodné používat na přípravu a samotnou změnu. Proč a jak vyrábět co nejvíce kvalitních dílů na jednom stroji. Jek je důležité si naplánovat čas.

 • Co je to výkresová dokumentace

  Výkresová dokumentace jako základní dorozumívací prvek/prostředek ve výrobě. Základ a význam technického kreslení. V jaké fázi potřebuje znát tuto problematiku a sám operátor/zaměstnanec při konkrétní činnosti ve výrobní firmě.

 • Jak správně nakreslit součástku do stroje, nebo do auta

  Zde probereme konkrétněji všechny druhy čar, které používáme právě pro správné kreslení ve výkresové dokumentaci. Co je důležité a jaké máme přesná pravidla pro kreslení. Druhy a formáty výkresů. Dotkneme se zde i toho jak správně výkres složit a jak správně ho přepravit.

 • Jak správně vyrobit součástku podle výkresu

  Vysvětlení podrobného čtení, co vyčteme z razítka a co z výkresu. Jaké nástroje nebo nářadí použijeme na výrobu konkrétní součástky. Provedeme praktický nácvik výroby jednoduché součástky. Oslovíme ke spolupráci střední odborné učiliště.

 • Co je to pracovní návod

  Vysvětlení základní výrobní dokumentace, bez které nejsme schopni cokoli vyrobit. Popíšeme zde podrobně pracovní kroky, které jsou nejdůležitější pro výrobu komponentů a součástek. Druhy pracovních návodů. Jak se takový návod tvoří a na co je vhodné návod připravit.

 • Jak s pracovním návodem pracovat a proč

  V této části si ukážeme jak správně použít pracovní návod. Porovnáme rozdíly mezi pracovním návodem a technologickým postupem. Naučíme se složit součástku dle pracovního návodu, který si sami účastníci vytvoří.

 • Co je to audit

  Audit jako úřední přezkoumání. Audit jako kontrola výrobního zařízení nebo pracovní disciplíny. Kdy můžeme audity provádět a jaký to má smysl. Audity jako nástroj k udržení konkurenceschopnosti.

 • Proč jsou audity důležité

  Pro audity platí ve většině zemí státem stanovená pravidla, které není možné porušovat nebo jinak obcházet. Seznámíme se zde se základními pravidly auditů. Znovu se dotkneme udržení konkurenceschopnosti. Co ještě audity mohou přinést - například nové projekty, nové zákazníky pro výrobní společnosti a tím spousty volných pracovních míst.

 • Jaké audity známe

  Vyjmenujeme v této kapitole druhy auditů a podrobně popíšeme nejčastěji používané audity ve výrobních firmách. Jako jsou například audity Kvality, BOZP, Informační, Zákaznický?. Pochopíme zde rozdíl mezi audity interními a externími.

 • Logistika

  Co je to logistika. Jaká je historie logistiky, kdy se objevují první zmínky o logistice. Proč je toto téma tak důležité pro výrobní společnosti. Jaké máme transportní možnosti při přepravě dodávek konečným zákazníkům. Pokusíme se oslovit i jednoho z nejsilnějších přepravců v ČR. Vysvětlíme základní koncept skladování dílů FiFo.

 • Jak dostaneme všechny komponenty ke konečné výrobě aut

  Znovu si zopakujeme jaké máme druhy přepravy. Popíšeme podrobně přepravu lodní, kamionovou nebo leteckou. Proč je důležité dodržet spotřební dobu materiálů. Představíme i možnosti interní logistiky. Představíme si VZV - vysokozdvižný vozík. Vyzkoušíme si jednoduché otázky, které se používají při zkouškách řidičů VZV.

 • Autodoprava

  Toto téma je silně navázané na téma předchozí. Opět se dotkneme druhů přeprav, které jsou důležité pro výrobní podniky. Budeme se v této kapitole bavit i o dopravě samotné. Vysvětlíme si základní pravidla silničního provozu. Vyzkoušíme si jednoduché testy z autoškol, například jak správně a bezpečně projet křižovatkou. Přizveme policistu, který pohovoří na téma autodoprava.

  PřílohaVelikost
  Prezentace z jarního běhu 20143.76 MB
  Prezentace z podzimního běhu 20143.87 MB
  Prezentace z jarního běhu 20155.15 MB
  Prezentace z podzimního běhu 20154.69 MB
  Leták ke stažení503.72 KB

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz